ОШ „Карађорђе“

Запослени

   р.б.  Презиме и име радника Врста стручне спреме  Радно место
     1.  Рајић Матић Емилија  ДИПЛОМИРАНИ   СЛИКАР   ПРИМЕЊЕНЕ   УМЕТНОСТИ  Директор установе
     2.  Тоскић Невена  ДИПЛОМИРАНИ  ПЕДАГОГ  Стручни сарадник   педагог
     3.  Цветковић Јелена  ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Стручни сарадник   библиотекар,   нототекар/   медијатекар
     4.  Тришић Наташа  ДИПЛОМИРАНИ   ПРАВНИК  Секретар установе
     5.  Гарашанин Ксенија  ЕКОНОМИСТА  Шеф   Рачуноводства
     6.  Марковић Јасминка  ЕКОНОМСКИ   ТЕХНИЧАР  Референт за   правне, кадровске   и   администратовне   послове
     7.  Лазаревић Саша  МАШИНБРАВАР  Домар/мајстор   одржавања
     8.  Ћук Радмила  САРАДНИК У   РАЗРЕДНОЈ   НАСТАВИ  Чистачица
     9.  Сушић Љиљана  КРОЈАЧ ЖЕНСКЕ   ОДЕЋЕ  Чистачица
    10.  Филијовић Слађа  РАЧУНОВОДСТВЕНИ   ТЕХНИЧАР  Чистачица
    11.  Шћекић Вукица

 ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 Наставник   предметне наставе   са одељењским   старешинством/   српског језика
    12.  Чорбић Љубица  ПРОФЕСОР   СРПСКОГ  ЈЕЗИКА И   КЊИЖЕВНОСТИ  Наставник   предметне наставе   са одељењским   старешинством/   српског језика
    13.  Шћекић Љиљана  ПРОФЕСОР   ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА   И  КЊИЖЕВНОСТИ  Наставник   предметне наставе   са одељењским   старешинством/   енглеског језика
    14.  Николић Сузана

 ПРОФЕСОР   ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И   КЊИЖЕВНОСТИ

 Наставник   предметне наставе   / енглеског језика
    15.  Вучетић Александар  ПРОФЕСОР   НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА   И  КЊИЖЕВНОСТИ  Наставник   предметне наставе   / немачког језика
    16.  Брковић Снежана  ДИПЛОМИРАНИ   СЛИКАР ЛИКОВНИХ   УМЕТНОСТИ  Наставник   предметне наставе   / ликовне културе
    17.  Стевановић Исидора  МАСТЕР МУЗИЧКИ УМЕТНИК  Наставник   предметне наставе   са одељењским   старешинством  /   музичке културе
    18.  Гојић Марина  ДИПЛОМИРАНИ   ИСТОРИЧАР  Наставник   предметне наставе   са одељењским   старешинством /   историје
    19.  Зупчић Марија  ДИПЛОМИРАНИ   ГЕОГРАФ  Наставник   предметне наставе   / географије
    20.  Шомођа Биљана  ДИПЛОМИРАНИ   ФИЗИЧАР ЗА   ПРИМЕЊЕНУ   ФИЗИКУ  Наставник   предметне наставе   са одељењским   старешинством /   физике
    21.  Куљић Сандра  ДИПЛОМИРАНИ   МАТЕМАТИЧАР  Наставник   предметне наставе   са одељењским   старешинством /   математике
    22.  Јокић Бојан  ДИПЛОМИРАНИ   ИНФОРМАТИЧАР  Наставник   предметне наставе   / математике и   информатике и   рачунарства
    23  Анђић Нина  ДИПЛОМИРАНИ   БИОЛОГ  Наставник   предметне наставе   / биологије
    24.  Баранин Мира  ДИПЛОМИРАНИ   ХЕМИЧАР  Наставник   предметне наставе   / хемије
    23  Никола Прица     ПРОФЕСОР ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА  Наставник   предметне наставе   / ТИО
    26.  Салаи Ненад ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  Наставник предметне наставе са одељењским старешинством / физичког и  физичког и здравственог васпитања
    27.  Милош Матић ДИПЛОМИРАНИ   ТЕОЛОГ Наставник   предметне наставе / верске наставе
    28. Живковић Ирена  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    29. Јовић Маја  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    30.  Ковачевић Снежана  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    31.  Сушић Љиљана  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    32.  Огњановић Антонић Ивана  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    33.  Миладиновић Ивана  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    34.  Аврамовић Драгана  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    35.  Сурчулија Бранка  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе