ОШ „Карађорђе“

Запослени

   р.б.  Презиме и име радника Врста стручне спреме  Радно место
     1.  Рајић Матић Емилија  ДИПЛОМИРАНИ   СЛИКАР   ПРИМЕЊЕНЕ   УМЕТНОСТИ  Директор установе
     2.  Тоскић Невена  ДИПЛОМИРАНИ  ПЕДАГОГ  Стручни сарадник   педагог
     3.  Цветковић Јелена  ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Стручни сарадник   библиотекар,   нототекар/   медијатекар
     4.  Тришић Наташа  ДИПЛОМИРАНИ   ПРАВНИК  Секретар установе
     5.  Гарашанин Ксенија  ЕКОНОМИСТА  Шеф   Рачуноводства
     6.  Марковић Јасминка  ЕКОНОМСКИ   ТЕХНИЧАР  Референт за   правне, кадровске   и   администратовне   послове
     7.  Лазаревић Саша  МАШИНБРАВАР  Домар/мајстор   одржавања
     8.  Ћук Радмила  САРАДНИК У   РАЗРЕДНОЈ   НАСТАВИ  Чистачица
     9.  Сушић Љиљана  КРОЈАЧ ЖЕНСКЕ   ОДЕЋЕ  Чистачица
    10.  Филијовић Слађа  РАЧУНОВОДСТВЕНИ   ТЕХНИЧАР  Чистачица
    11.  Шћекић Вукица

 ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 Наставник   преметне наставе   са одељењским   старешинством/   српског језика
    12.  Чорбић Љубица  ПРОФЕСОР   СРПСКОГ  ЈЕЗИКА И   КЊИЖЕВНОСТИ  Наставник   преметне наставе   са одељењским   старешинством/   српског језика
    13.  Шћекић Љиљана  ПРОФЕСОР   ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА   И  КЊИЖЕВНОСТИ  Наставник   преметне наставе   са одељењским   старешинством/   енглеског језика
    14.  Николић Сузана

 ПРОФЕСОР   ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И   КЊИЖЕВНОСТИ

 Наставник   преметне наставе   / енглеског језика
    15.  Вучетић Александар  ПРОФЕСОР   НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА   И  КЊИЖЕВНОСТИ  Наставник   преметне наставе   / немачког језика
    16.  Брковић Снежана  ДИПЛОМИРАНИ   СЛИКАР ЛИКОВНИХ   УМЕТНОСТИ  Наставник   преметне наставе   / ликовне културе
    17.  Стевановић Исидора  МАСТЕР МУЗИЧКИ УМЕТНИК  Наставник   преметне наставе   са одељењским   старешинством  /   музичке културе
    18.  Гојић Марина  ДИПЛОМИРАНИ   ИСТОРИЧАР  Наставник   преметне наставе   са одељењским   старешинством /   историје
    19.  Зупчић Марија  ДИПЛОМИРАНИ   ГЕОГРАФ  Наставник   преметне наставе   / географије
    20.  Шомођа Биљана  ДИПЛОМИРАНИ   ФИЗИЧАР ЗА   ПРИМЕЊЕНУ   ФИЗИКУ  Наставник   преметне наставе   са одељењским   старешинством /   физике
    21.  Куљић Сандра  ДИПЛОМИРАНИ   МАТЕМАТИЧАР  Наставник   преметне наставе   са одељењским   старешинством /   математике
    22.  Јокић Бојан  ДИПЛОМИРАНИ   ИНФОРМАТИЧАР  Наставник   преметне наставе   / математике и   информатике и   рачунарства
    23  Анђић Нина  ДИПЛОМИРАНИ   БИОЛОГ  Наставник   преметне наставе   / биологије
    24.  Баранин Мира  ДИПЛОМИРАНИ   ХЕМИЧАР  Наставник   преметне наставе   / хемије
    25.  Прица Никола                          -  Наставник   преметне наставе   / ТИО и технике и   технологије
    26.  Салаи Ненад ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  Наставник преметне наставе са одељењским старешинством / физичког и  физичког и здравственог васпитања
    27.  Маринковић Миодраг ДИПЛОМИРАНИ   ТЕОЛОГ Наставник   преметне наставе / верске наставе
    28. Живковић Ирена  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    29. Јовић Маја  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    30.  Ковачевић Снежана  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    31.  Сушић Љиљана  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    32.  Огњановић Антонић Ивана  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    33.  Миладиновић Ивана  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    34.  Аврамовић Драгана  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе
    35.  Сурчулија Бранка  ПРОФЕСОР   РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  Наставник   разредне наставе