ОШ „Карађорђе“

Стручна већа и тимови

Тим за инклузивно образовање:

Kоординатор- Снежана Ковачевић

Љубица Чорбић

Ивана Миладиновић

Невена Тоскић

Ненад Салаи

Мила Малинић ( родитељ)

Марина Недић

Сандра Куљић

Миодраг Маринковић

Ирена Живковић

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

Координатор– Љиљана Шћекић

НенадСалаи,

Данијела Анђић (родитељ)

МаринаГојић

СандраКуљић,

МиодрагМаринковић,

Ирена Живковић.

 

Тим за самовредновање:

Координатор – Драгана Аврамовић (мења Сунчица Катанић)

Мира Баранин

Немачки

Биљана Шомођа

Ивана Огњановић Антонић

Соња Ковачевић

Љиљана Сушић

Дејан Павловић (родитељ)

ученик, члан Парламента

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

Координатор – Невена Тоскић

Емилија Рајић Матић

Ана Јевтић

Ненад Салаи

Слободан Јовичић (родитељ)

ученик, члан Парламента

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

Координатор – Биљана Шомођа

Немачки језик

Ивана Огњановић Антонић

Марија Цветковић

Марија Зупчић

Јосип Атлија (родитељ)

ученик, члан Парламента

 

Тим за професионални развој:

Координатор: Татјана Јеремић

Славица Вучковић

Данијела Франета

Марина Недић

Слободан Јовичић (родитељ)

ученик, члан Парламента

 

Тим за професионалну оријентацију:

Данијела Франета

Љиљана Шћекић

Сандра Куљић

Марија Цветковић

 

Тим за заштиту животне средине:

Координатор: Соња Ковачевић

Мира Баранин

Ивана Огњановић Антонић

Сушић Љиљана

Бранка Сурчулија

Татјана Јеремић

 

Тим за развој школског програма:

Kоординатор - Љиљана Шћекић

Невена Тоскић

Немачки језик

Зорица Теохаревић

 

Стручни тим за развојно планирање:

Kоординатор - Ирена Живковић

Невена Тоскић

Марија Зупчић

Ивана Огњановић Антонић

Верољубка Грбовић

Милосава Мијовић

Данијела Франета

Јосип Атија (родитељ)

 

Координатор ученичког парламента: Марија Цветковић

Невена Тоскић

Данијела Франета

Љубица Чорбић

Марија Зупчић

Ирена Живковић

Драгана Аврамовић

Ивана Огњановић Антонић

Маја Јовић

Љиљана Шћекић

Снежана Ковачевић

Љиљана Сушић

Бранка Сурчулија

 

Педагошки колегијум:

Kоординатор- Емилија Рајић Матић

 

Културне активности школе:

Координатори: Данијела Франета, Драгана Аврамовић (мења Сунчица Катанић)

Милосава Мијовић

Љубица Чорбић

Марија Цветковић

Татјана Јеремић

Ивана Миладиновић

Ирена Живковић

Снежана Ковачевић

Маја Јовић

Љиљана Сушић

Бранка Сурчулија

Ивана Антонић Огњановић

Миодраг Маринковић

 

Записници Стручних већа:

Наставничко веће – Славица Вучковић

I – IV – Бранка Сурчулија

V – VIII – Љубица Чорбић

 

Стручна већа:

I разреда: Ирена Живковић

II разреда: Маја Јовић

III разреда: Ивана Огњановић Антонић

IV разреда: Љиљана Сушић

Предмета из области природних наука: Марија Зупчић

Предмета из области друштвених наука: Данијела Франета

 

Израда распореда часова: Професор математике Сандра Куљић

 

Савет родитеља: Маја Јовић

Израда распореда часова: Професор математике Сандра Куљић

Координатор за одржавање сајта Школе: Верољубка Грбовић