ОШ „Карађорђе“

Школски одбор и савет родитеља

Чланови Школског одбора

 

Име и ПрезимеПредставник
Александар Вучетићзапослених
Ивана Огњановић Антонићзапослених
Маја Јовићзапослених
Драган Марковићродитеља
Наташа Симеуновић Бајићродитеља
Сања Тричковићродитеља
Мирјана Луковићлокалне самоуправе
Мирољуб Илићлокалне самоуправе
Гордана Ристићлокалне самоуправе

Чланови Савета родитеља за школску 2022/2023. годину

Име и ПрезимеПредставник одељења
Душица Аћимовић1/1
Милан Ренер1/2
Наташа Симић2/1
Сања Јовановић2/2
Ива Тајчман3/1
Милена Матовић3/2
Викторија Милојевић4/1
Славица Михаиловић4/2
Ивана Самоуковић5/1
Марија Перишић5/2
Јелена Матејић6/1
Славица Чубрило6/2
Александра Миленковић7/1
Ђорђе Пантелић7/2
Милан Петковић8/1
Далибор Живановић8/2