ОШ „Карађорђе“

Школски одбор и савет родитеља

Чланови Школског одбора

 

Име и ПрезимеПредставник
Александар Вучетићзапослених
Ивана Огњановић Антонићзапослених
Маја Јовићзапослених
Драган Марковићродитеља
Наташа Симеуновић Бајићродитеља
Сања Тричковићродитеља
Мирјана Луковићлокалне самоуправе
Мирољуб Илићлокалне самоуправе
Гордана Ристићлокалне самоуправе

Чланови Савета родитеља за школску 2022/2023. годину

Име и ПрезимеПредставник одељења
Наташа Симић1/1
Душанка Алексић1/2
Ива Тајчман2/1
Милена Матовић2/2
Викторија Милојевић3/1
Славица Михаиловић3/2
Ивана Самоуковић4/1
Марија Перишић4/2
Верица Николић5/1
Весна Стаматовић Сушић5/2
Александра Миленковић6/1
Мирјана Митровић6/2
Славица Чублило7/1
Јелена Николић7/2
Дејан Павловић8/1
Ненад Васиљевић8/2