ОШ „Карађорђе“

Отворени дан

        У складу са Законом о основном образовању и васпитању ( члан 48.), школа организује Отворени дан када родитељи/старатељи могу да присуствују образовно -васпитном раду.

        Одлуком Педагошког колегијума Отворени дан у нашој школи биће организован сваког 15. у месецу ( односно првог следећег радног дана уколико је 15. нерадни дан).

        Часу може присуствовати само један родитељ, који може посетити највише један час у једном дану. После посећеног часа родитељ/старатељ је у обавези да попуни анкету.

        Пријављивање родитеља вршиће се до 10. у месецу у канцеларији педагога школе.