ОШ „Карађорђе“

Одељењске старешине разредне наставе

Редни број

Име и презиме Разред и одељење

1.

Ивана Миладиновић

I1

 2.

Ирена Живковић

I2

 3.

Драгана Аврамовић (замена јелена Цветковић)

II1

 4.

Маја Јовић

II2

 5.

Ивана Огњановић Антонић

III1

 6.

Снежана Ковачевић

III2

 7.

Љиљана Сушић

IV1

 8. Бранка Сурчулија (замена Маја Милићевић)

IV2