ОШ „Карађорђе“

Одељењске старешине разредне наставе

Редни број

Име и презимеРазред и одељење

1.

Љиљана Сушић

I1

 2.

Бранка Сурчулија

I2

 3.

Ивана Миладиновић

II1

 4.

Ирена Живковић

II2

 5.

Драгана Аврамовић

III1

 6.

Маја Јовић

III2

 7.

Ивана Огњановић

IV1

 8.Снежана Ковачевић

IV2