ОШ „Карађорђе“

Одељењске старешине разредне наставе

Редни број

Име и презиме Разред и одељење

1.

Љиљана Сушић

I1

 2.

Бранка Сучурлија

I2

 3.

Ивана Миладиновић

II1

 4.

Ирена Живковић

II2

 5.

Драгана Аврамовић

III1

 6.

Маја Јовић

III2

 7.

Ивана Огњановић Антонић

IV1

 8. Снежана Ковачевић

IV2