ОШ „Карађорђе“

Одељењске старешине предметне наставе

Редни број

Име и презиме Разред и одељење

1.

Љубица Чорбић V1
2. Славица Требјешанин

V2

3.

Исидора Стевановић VI1

4.

Вукица Шћекић

VI2

5. Марина Гојић

VII1

6.

Марија Зупчић VII2
7. Нина Анђић

VIII1

8. Никола Прица

VIII2