ОШ „Карађорђе“

Одељењске старешине предметне наставе

Редни број

Име и презиме Разред и одељење

1.

Исидора Стевановић V1
2. Вукица Шћекић

V2

3.

Марина Гојић VI1

4.

Марија Ђорђевић

VI2

5. Нина Анђић

VII1

6.

Никола Прица VII2
7. Љиљана Шћекић

VIII1

8. Александар Вучетић

VIII2