ОШ „Карађорђе“

Одељењске старешине предметне наставе

Редни број

Име и презимеРазред и одељење

1.

Нина АнђићV1
2.Никола Прица

V2

3.

Марија ЗупчићVI1

4.

Александар Вучетић

VI2

5.Љубица Чорбић

VII1

6.

Ненад СалаиVII2
7.Марина Гојић

VIII1

8.Биљана Шомођа

VIII2