ОШ „Карађорђе“

Завршни испит

Упутство за ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика

– Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих. – Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик,…

Информације

Да би ученик завршио основну школу и добио диплому мора да приступи завршном испиту. Ова диплома је неопходна да би ученик наставио даље школовање.Завршни испит  полаже се три дана и то: српски језик, математика и  комбиновани тест  (биологија, историја, физика,…