ОШ „Карађорђе“

Упис у први разред

Значај графомоторичких вежби у почетном писању

На почетку школске 2013/2014. године на састанку Стручног већа наставника разредне наставе првог разреда одржано је предавање и дискусија о важности правилног и читког писања и шта се све може учинити како би се рукопис ученика побољшао.