ОШ „Карађорђе“

Обавештење о упису деце у први разред основне школе за школску 2024/2025. годину

На основу дописа Министарства просвете Републике Србије број 000904916 2024 13700 001 013 000 001 од 07.03.2024. године обавештавамо родитеље/законске заступнике деце о следећем:

 

 • Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 01. априла до 31. маја 2024. године. Истог дана ће педагог школе извршити тестирање детета.
 • Родитељу односно другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разреда основне школе за школску 2024/2025. годину, почев од 20. марта до 31. маја 2024. године биће доступна апликација еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основну школу (https://euprava.gov.rs), преко које родитељи/законски заступници детета могу електронски да закажу термин за упис и тестирање ( термине за упис и тестирање за цео период уписа нуди школа ).
 • Министарство просвете обезбедило је подршку родитељма у вези са е Заказивањем термина за упис и тестирање детета у основну школу. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон:011/7350-557
 • Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном облику-подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система као и податак о похађању припремног предшколског програма се прибављају по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ/законски заступник донесе у школу.

 

Такође вас обавештавамо о следећем:

 

 • Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
 • То значи да се за школску 2024/2025. годину уписују сва деца рођена од 1. марта 2017. године до 28.02.201 године. Родитељи односно други законски заступници ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.
 • Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се за школску 2024/2025. годину односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 201 године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу.

 

 • Приликом уписа, доводите дете на заказан термин.
 • Важна напомена: Објаснити детету шта да очекује и где иде.
 • Дете треба да буде здраво и одморно када долази на тестирање.
 • ОБАВЕЗНО је да један од родитеља или законски заступник доведе дете на тестирање.
 • Процена спремности детета за школу полазна је тачка у почетку школовања Ваше деце.

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋАН ПОЧЕТАК И СРДАЧНУ ДОБРОДОШЛИЦУ