ОШ „Карађорђе“

Обавештење о упису деце у први разред основне школе 2022/2023. годину

Упис деце у први разред основне школе за ШКОЛСКУ 2022/2023.  годину

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 610-00-00160/2022-07 од 11.03.2022. године обавештавамо родитеље/законске заступнике деце о следећем:

 • Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2022. године. Истог дана ће педагог школе извршити тестирање ученика.
 • Родитељу односно другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разреда основне школе за школску 2022/2023. годину, почев од 21. марта до 31. маја 2022. године биће доступна апликација еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ, преко које родитељи/законски заступници детета могу електронски да закажу термин за упис и тестирање ( термине за упис и тестирање за цео период уписа нуди школа ).
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељма у вези са е Заказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон:011/7350-557
 • Родитељи приликом уписа детета у школу не дносе ниједан документ у папирном облику-подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем, као и податак о похађању припремног предшколског програма. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ/законски заступник донесе у школу. Такође, школа ће по службеној дужности прибавити потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

Такође вас обавештавамо о следећем:

 • Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
 • То значи да се за школску 2022/2023. годину уписују сва деца рођена од 1. марта 2015. године до 29.02.2016. године. Родитељи односно други законски заступници ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред. 
 • Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се за школску 2022/2023. годину односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2016. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу.
 • Приликом уписа, доводите дете на заказан термин.
 • Важна напомена: Објаснити детету шта да очекује и где иде.
 • Дете треба да буде здраво и одморно када долази на тестирање.
 • ОБАВЕЗНО је да један од родитеља или законски старатељ доведе дете на тестирање.
 • Процена спремности детета за школу полазна је тачка у почетку школовања Ваше деце.

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋАН ПОЧЕТАК И СРДАЧНУ ДОБРОДОШЛИЦУ