ОШ „Карађорђе“

Настава на даљину

У складу са препорукама из дописа, организација наставе на даљину засниваће се на следећем моделу: Онлајн сатница:

1.час08,00 - 08,45
2.час08,50 - 09,35
3.час09,55 -10,40
4.час10,45 - 11,30
5.час11,35 - 12,20
6.час12,25 - 13,10
7.час13,15 - 14,00
 1. Часови од 45 минута у јутарњој смени према утврђеном распореду. Ови термини морају бити фиксни и у том периоду комуницирате, постављате задатке итд ...
 2. Оцењује се и сумативно и формативно, а активности се бележе у дневник.
  • Сами процените да ли планиране контролне и писмене вежбе могу да се одрже на овај начин и о томе обавестите педагога и директора школе.
  • Усмено одговарање је могуће ако ученик користи камеру и микрофон.
 1. Ученици који не присуствују часу уписују се у дневник.
 2. У дневник се бележи како држите наставу (Google учионица, meet,zoom) поред наставне јединице коју уписујете.
 3. Часови допунске, додатне и припремненаставе такође се раде на даљину и евидентирају на устаљени начин.
 4. Часове слободних активности и секција одржавати слањем материјала преко Google учионицепо устаљеном распореду и обавезно евидентирати у ЕС дневник.
 5. Посебно обратите пажњу на одељењске заједнице.

 

Обавезни смо да пратимо наставу, а директор и педагог ће то радити кроз Google учионице и Googlemeet.

Молимо вас да што пре обавестите ученике и родитеље о организацији наставе.