ОШ „Карађорђе“

Информације

Да би ученик завршио основну школу и добио диплому мора да приступи завршном испиту. Ова диплома је неопходна да би ученик наставио даље школовање.

Завршни испит  полаже се три дана и то: српски језик, математика и  комбиновани тест  (биологија, историја, физика, хемија, географија).

Осим што је промењена досадашња 70 - 30 пропорција(она је сада 60-40), мења се и број бодова по појединачним испитима. Тако тест из српског и математике носи по 13, а комбиновани, уместо досадашњих 10 - 14 поена.

Број бодова које ученици носе  из школе за ову школску годину израчунава се тако што се просечне оцене ученика на крају VI,VI I и VIII  разреда множе са 4.

Информације:

Школске 2017/18. године 13. и 14. априла биће одржан пробни завршни испит.

Сви остали важни датуми за упис  биће прописане календаром активности  за Завршни испит.

Овде можете наћи потребне информација о занимањима и урадити онлајн тестове.

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/